German-Polish translation for "kam"

"kam" Polish translation

kam
, käme

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

es kam so, wie ich es gesagt habe
stało się tak, jak powiedziałem (-łam)
es kam so, wie ich es gesagt habe
er kam zuerst
on przyszedł pierwszy
er kam zuerst
er kam, gefolgt von …
przybył w asyście …
er kam, gefolgt von …
es kam die Meldung durch, dass …
podano, że
es kam die Meldung durch, dass …
dann kam die Rede auf …
wtedy zaczęto mówić oLokativ | miejscownik lok
dann kam die Rede auf …
kurz bevor ich kam
na krótko przed moim przyjściem
kurz bevor ich kam
das kam so: …
to było tak: …
das kam so: …
er kam wie gerufen
przyszedł jak na zawołanie
er kam wie gerufen
es kam zu …
doszło doGenitiv | dopełniacz gen
es kam zu …
ihm kam eine Erleuchtung
doznał olśnienia, olśniło go
ihm kam eine Erleuchtung
er kam, gefolgt von …
<u>usłuchaćGenitiv | dopełniacz gen
er kam, gefolgt von …
er kam zu mir
przyszedł do mnie
er kam zu mir
ich kam mir hier überflüssig vor
czułem (-łam) się tu niepotrzebny (-na)
ich kam mir hier überflüssig vor
mir kam der Gedanke
przyszło mi na myśl
mir kam der Gedanke
er kam mit dem Schrecken davon
dla niego skończyło się na strachu
er kam mit dem Schrecken davon
sie kam als Erste
ona przyszła jako pierwsza
sie kam als Erste
das kam für mich unerwartet
tego się nie spodziewałem (-łam)
das kam für mich unerwartet
man kam dahinter, dass er …
wykryto, że on
man kam dahinter, dass er …
auf ihren Ruf hin kam er
przyszedł na jej wezwanieoder | albo, lub od zawołanie
auf ihren Ruf hin kam er

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: