German-Polish translation for "sagen"

"sagen" Polish translation

sagen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • mówić <powiedzieć>, rzecperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  sagen
  sagen
 • znaczyć
  sagen bedeuten
  sagen bedeuten
 • myśleć
  sagen meinen
  sagen meinen
examples
 • so etwas sagt man nicht
  tego się nie mówi
  so etwas sagt man nicht
 • er hat hier nichts zu sagen
  on nie ma tu nic do powiedzenia
  er hat hier nichts zu sagen
 • das hat nichts zu sagen
  to nic nie znaczy
  das hat nichts zu sagen
 • hide examplesshow examples
im Vertrauen sagen
mówić <powiedzieć>w zaufaniu
im Vertrauen sagen
durch die Blume sagen
da(wa)ć do zrozumienia
durch die Blume sagen
jemandem Bescheid sagen
powiedzieć komuś prawdę (nie owijając w bawełnę)
jemandem Bescheid sagen
was willst du damit sagen?
co chcesz przez to powiedzieć?
was willst du damit sagen?
jemandem Lebewohl sagen
pożegnać się (zInstrumental | narzędnik inst)
jemandem Lebewohl sagen
du brauchst nur zu sagen
du brauchst nur zu sagen
jemandem (gehörig) die Meinung sagen
powiedziećperfektives Verb | czasownik dokonany pf komuś kilka słów do słuchu
jemandem (gehörig) die Meinung sagen
die Unwahrheit sagen
mówić <powiedzieć>nieprawdę
die Unwahrheit sagen
jemandem die Wahrheit sagen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
powiedziećperfektives Verb | czasownik dokonany pfoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg wygarnąćperfektives Verb | czasownik dokonany pf komuś kilka słów prawdy
jemandem die Wahrheit sagen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
jemandem Dank sagen
składać <złożyć>podziękowanieDativ | celownik dat
jemandem Dank sagen
jemandem Bescheid sagen
jemandem Bescheid sagen
keinen Piep sagen
kipnąćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
keinen Piep sagen
keinen Mucks sagen
nie pisnąćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (ani) słówka
keinen Mucks sagen
wer A sagt, muss auch B sagen
gdy się powiedziało A, trzeba także powiedzieć B
wer A sagt, muss auch B sagen
zu etwas Ja sagen
<za>aprobowaćAkkusativ | biernik akk
zu etwas Ja sagen
Ade sagenDativ | celownik dat
pożegnać sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf (zInstrumental | narzędnik inst)
Ade sagenDativ | celownik dat
ohne etwas zu sagen
keinen Piep sagen
nie pisnąćperfektives Verb | czasownik dokonany pf ani słówka
keinen Piep sagen
jemandem etwas ins Gesicht sagen
powiedziećperfektives Verb | czasownik dokonany pf
oder | albo, lubod rzucićperfektives Verb | czasownik dokonany pf komuś w twarzAkkusativ | biernik akk
jemandem etwas ins Gesicht sagen
ohne ein Wort zu sagen
nic nie mówiąc, nie powiedziawszy ani słowa
ohne ein Wort zu sagen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: