German-Polish translation for "dazu"

"dazu" Polish translation

dazu
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • do tego, na to
  dazu hinzu, zu diesem Zweck
  dazu hinzu, zu diesem Zweck
 • prócz tego
  dazu überdies
  dazu überdies
examples
 • dazu reicht die Zeit nicht
  na to zabraknie czasu
  dazu reicht die Zeit nicht
 • was sagst du dazu?
  co ty na to?
  was sagst du dazu?
 • wie komme ich dazu, das zu tun?
  z jakiej racji mam to robić?
  wie komme ich dazu, das zu tun?
 • hide examplesshow examples
nicht dazu kommen, zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
nie zdążyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
nicht dazu kommen, zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
dazu kommt, dass …
do tego trzeba dodać, że
dazu kommt, dass …
was kommt noch dazu?
co jeszcze?
was kommt noch dazu?
er hat viel dazu beigetragen
on bardzo się do tego przyczynił
er hat viel dazu beigetragen
dazu gehört Mut
na to trzeba odwagi
dazu gehört Mut
was sagst du dazu?
co o tym myślisz?
was sagst du dazu?
wie stehst du dazu?
co ty na to?
wie stehst du dazu?
dazu ist nichts weiter zu sagen
w tej sprawie nie ma nic więcej do powiedzenia
dazu ist nichts weiter zu sagen
dazu gehört …
to wymagaGenitiv | dopełniacz gen
na to potrzebaGenitiv | dopełniacz gen
dazu gehört …
nicht dazu angetan sein
nie nadawać się (doGenitiv | dopełniacz gen naAkkusativ | biernik akk)
nicht dazu angetan sein
was meinst du dazu?
co o tym sądzisz?
was meinst du dazu?
dazu gehört noch …
do kompletu brakuje jeszczeGenitiv | dopełniacz gen
dazu gehört noch …
dazu gibt es keine Veranlassung
nie ma powodu do tego
dazu gibt es keine Veranlassung

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: