German-Polish translation for "ein"

"ein" Polish translation

ein
Artikel | rodzajnik artMaskulinum | rodzaj męski mund | i, oraz u.Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <Genitiv | dopełniaczgen eines; Dativ | celownikdat einem; Akkusativ | biernikakkMaskulinum | rodzaj męski m einen; Neutrum, sächlich | rodzaj nijakin ein>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
  • ein großes Haus im Polnischen keine Entsprechung
    ein großes Haus im Polnischen keine Entsprechung
  • ein Herr X
    ein Herr X
  • was für ein Lärm! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
    was für ein Lärm! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  • hide examplesshow examples
jedna czwarta
ein viertel
daćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (coś) na przeczyszczenie
ein verliebtes Paar
zakochana para
ein verliebtes Paar
dziesiąta część
ein Zehntel
ein gut Teil
znaczna część, znacznie
ein gut Teil
grać na instrumencie
ein unruhiger Geist
ein unruhiger Geist
um ein Haar
o (mały) włos
um ein Haar
wie ein Mann
jak przystało na mężczyznę, po męsku
wie ein Mann
ein heilloses Durcheinander
jedna szósta
ein sechstel
ein toller Bursche
ein toller Bursche
jedna dziewiąta
ein neuntel
jedna piąta
ein fünftel
ein Exempel statuieren (anDativ | celownik dat)
ukaraćperfektives Verb | czasownik dokonany pf kogoś dla przykładu
ein Exempel statuieren (anDativ | celownik dat)
zdrzemnąć sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: