German-Polish translation for "sitzen"

"sitzen" Polish translation

sitzen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <sitzt, saß, gesessen; süddeutsch | południowoniemieckisüdd österreichisch | wyraz austriackiösterr schweizerisch | wyraz szwajcarskischweizsein | (słowo posiłkowe) sn>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • siedzieć (im Sessel w fotelu), (im Gefängnis w więzieniu)
  sitzen
  sitzen
 • zasiadać
  sitzen im Rat usw
  sitzen im Rat usw
 • mieć siedzibę
  sitzen seinen Sitz haben
  sitzen seinen Sitz haben
 • wysiadywać
  sitzen lange hocken
  sitzen lange hocken
 • siedzieć, ślęczeć (überDativ | celownik dat nadInstrumental | narzędnik inst)
  sitzen über der Arbeit
  sitzen über der Arbeit
 • leżeć
  sitzen Kleid
  sitzen Kleid
 • siedzieć
  sitzen Hut, Brille
  sitzen Hut, Brille
examples
 • fest sitzen Nagel usw
  mocno siedzieć
  fest sitzen Nagel usw
 • fest sitzen Schuss, Hieb umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  trafi(a)ć
  fest sitzen Schuss, Hieb umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • sitzen bleiben umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg Schüler figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  sitzen bleiben umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg Schüler figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • hide examplesshow examples
in der ersten Reihe sitzen
siedzieć w pierwszym rzędzie
in der ersten Reihe sitzen
im Schlamassel sitzen
wpakować sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf w kabałę
im Schlamassel sitzen
am Drücker sitzen
(ostatecznie) decydować
am Drücker sitzen
auf dem hohen Ross sitzen
zadzierać nosa
auf dem hohen Ross sitzen
zu Füßen sitzen
siedzieć u stópoder | albo, lub od w nogach
zu Füßen sitzen
auf dem Pulverfass sitzen
siedzieć na beczce prochu
auf dem Pulverfass sitzen
im Gefängnis sitzen
siedzieć w więzieniu
im Gefängnis sitzen
im Kreis sitzen (um)
siedzieć kołem (wokółGenitiv | dopełniacz gen)
im Kreis sitzen (um)
in der Tinte sitzen
być w tarapatachoder | albo, lub od opałach
in der Tinte sitzen
am Wasser sitzen
siedzieć nad wodą
am Wasser sitzen
bei Wasser und Brot sitzen
siedzieć o chlebie i wodzie
bei Wasser und Brot sitzen
in der Patsche sitzen
być w tarapatach
in der Patsche sitzen
am längeren Hebel sitzen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
mieć lepsze chody
am längeren Hebel sitzen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
in der Klemme sitzen
oder | albo, lubod być w tarapatach
in der Klemme sitzen
auf dem Schoß sitzen
siedzieć na kolanach
auf dem Schoß sitzen
in der Klemme sitzen
znaleźć sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
in der Klemme sitzen
fest im Sattel sitzen
siedzieć mocno w siodle
fest im Sattel sitzen
wir sitzen alle im gleichen Boot
wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji
wir sitzen alle im gleichen Boot
wie auf (glühenden) Kohlen sitzen
siedzieć jak na rozżarzonych węglach
wie auf (glühenden) Kohlen sitzen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: