German-Polish translation for "treffen"

"treffen" Polish translation

treffen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <trifft, traf, getroffen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • trafi(a)ć (das Ziel w cel), (das Tor do bramki)
  treffen
  treffen
examples
 • ins Schwarze treffen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  trafi(a)ć w sedno
  ins Schwarze treffen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • das Richtige treffen
  dobrze trafićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  das Richtige treffen
 • er ist (auf dem Foto) gut getroffen
  dobrze wyszedł (na zdjęciu)
  er ist (auf dem Foto) gut getroffen
 • trafi(a)ć, ugodzićperfektives Verb | czasownik dokonany pf (jemanden am Kopf kogoś w głowę)
  treffen beschädigen
  treffen beschädigen
examples
 • spot(y)kaćAkkusativ | biernik akk
  treffen begegnen
  natykać <-tknąć>się (naAkkusativ | biernik akk)
  treffen begegnen
  treffen begegnen
 • spot(y)kać
  treffen (ereilen) Schicksal, Unglück
  treffen (ereilen) Schicksal, Unglück
 • dotykać <-tknąć>Akkusativ | biernikakk
  treffen kränken
  treffen kränken
 • przejmować <przejąć>
  treffen erschüttern
  treffen erschüttern
 • spadać <spaść>(naAkkusativ | biernik akk)
  treffen (betreffen) Schuld
  treffen (betreffen) Schuld
 • dotyczyćGenitiv | dopełniacz gen
  treffen Vorwurf
  treffen Vorwurf
 • <po>czynić
  treffen (beschließen und durchführen) Vorbereitungen
  treffen (beschließen und durchführen) Vorbereitungen
 • dokon(yw)aćGenitiv | dopełniacz gen
  treffen Wahl
  treffen Wahl
 • podejmować <podjąć>
  treffen Entschluss
  treffen Entschluss
 • zawierać <-wrzeć>
  treffen Abmachung
  treffen Abmachung
treffen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <trifft, traf, getroffen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • trafi(a)ć
  treffen Schuss, Schütze
  treffen Schuss, Schütze
treffen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <trifft, traf, getroffen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • sich treffen
  spot(y)kać się (mit / jemandem zInstrumental | narzędnik inst)unpersönlich | nieosobowy unpers
  sich treffen
 • es trifft sich gut, dass …
  dobrze się składa, że
  es trifft sich gut, dass …
Anstalten treffen (zu)
<po>czynić przygotowania (doGenitiv | dopełniacz gen)
Anstalten treffen (zu)
jemanden hart treffen
ciężko doświadczać <-czyć>kogoś
jemanden hart treffen
eine Wahl treffen
dokon(yw)ać wyboru
eine Wahl treffen
Vorkehrungen treffen
<po>czynić przygotowania, przedsiębrać <-sięwziąć>środki
Vorkehrungen treffen
Vorbereitungen treffen (zu, für)
<po>czynić przygotowania (doGenitiv | dopełniacz gen)
Vorbereitungen treffen (zu, für)
ins Schwarze treffen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
trafić w sedno
ins Schwarze treffen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
das Ziel treffen
trafi(a)ć w cel
das Ziel treffen
eine Auslese treffen
dokonaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf wyboru
eine Auslese treffen
Vorsorge treffen, dass …
<za>troszczyć się zawczasu, żeby
Vorsorge treffen, dass …
den Pfosten treffen
trafi(a)ć w słupek
den Pfosten treffen
eine Abmachung treffen
umówić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
ustalićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
eine Abmachung treffen
(rein) zufällig treffen
(rein) zufällig treffen
den Nagel auf den Kopf treffen
trafić w sedno
den Nagel auf den Kopf treffen
eine Auswahl treffen
dokon(yw)ać wyboru
eine Auswahl treffen
eine schlechte Wahl treffen
omylić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf w wyborze
eine schlechte Wahl treffen
eine Vereinbarung treffen
umawiać <umówić>się, układać <ułożyć>się (bezüglichGenitiv | dopełniacz gen w sprawieGenitiv | dopełniacz gen co doGenitiv | dopełniacz gen)
eine Vereinbarung treffen

"Treffen" Polish translation

Treffen
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • spotkanieauch | również, też a. Sport | sportSPORT
  Treffen
  Treffen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: