Polish-German translation for "mówić"

"mówić" German translation

mówić
<>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • sprechen (omiejscownik | Lokativ lok überbiernik | Akkusativ akk)
    mówić
    mówić
examples
mówić z obcym akcentem
mit ausländischem Akzent sprechen
mówić z obcym akcentem
mówić jak katarynka
wie ein Wasserfall reden
mówić jak katarynka
mówić po polsku
mówić po polsku
mówić prosto z mostu
mówić jeden przez drugiego
mówić jeden przez drugiego
dobrze ci tak mówić
dobrze ci tak mówić
mówić po niemiecku
mówić po niemiecku
mówić poważnie
es im Ernst meinen
mówić poważnie
mówić do rzeczy
vernünftigalbo, lub | oder od sachlich reden
mówić do rzeczy
vor sich hinmurmeln
mówić półgębkiem
mówić od rzeczy
dummes Zeug reden
mówić od rzeczy
mówić płynnie po polsku
mówić płynnie po polsku
mówić po angielsku
mówić po angielsku
mówić do kogoś po imieniu
jemanden duzen
mówić do kogoś po imieniu
mówić przez sen
mówić przez sen
mówić do mikrofonu
mówić do mikrofonu
mówić półszeptem
mówić półszeptem
mówić półsłówkami
Andeutungen machen, in Rätseln sprechen
mówić półsłówkami

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!