German-Danish translation for "ihm"

"ihm" Danish translation

ihm

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • ham, den, detNeutrum | intetkøn n
    ihm
    ihm
es geht mit ihm abwärts
det går ned ad bakke med ham
es geht mit ihm abwärts
es liegt an ihm
det er hans skyld
det kommer anham
es liegt an ihm
ihm kam der Gedanke
han fik ideen (til)
ihm kam der Gedanke
das bricht ihm den Hals
det knækker halsen på ham
das bricht ihm den Hals
mit ihm ist nichts anzufangen
ham er der ikke noget at stille op med
mit ihm ist nichts anzufangen
ihm fehlt der Schliff
han er uopdragen (oder | ellerod ubehøvlet)
han har ingen manerer
ihm fehlt der Schliff
ihm platzt der Kragen figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
han er ved at ud af flippen
ihm platzt der Kragen figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
mit ihm ist nichts los
han duer ikke, han er ikke meget værd
mit ihm ist nichts los
ich bin von ihm sehr angetan
jeg synes godt om ham
ich bin von ihm sehr angetan
mit ihm ist kein Auskommen
der er ikke noget udkomme med ham
mit ihm ist kein Auskommen
was ist mit ihm (los)?
hvad er der i vejen med ham?
was ist mit ihm (los)?
es ist ihm eigen
det er ejendommeligt (oder | ellerod typisk) for ham
es ist ihm eigen
bei ihm ist eine Schraube los (oder | ellerod locker) figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig familiär, umgangssprachlich | dagligdags talesprogumg
han har en skrue løs
bei ihm ist eine Schraube los (oder | ellerod locker) figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig familiär, umgangssprachlich | dagligdags talesprogumg
es kribbelt ihm in den Fingern,etwas | noget etwasAkkusativ | akkusativ akk zu tun
det kribler i fingrene på ham efter at gøre noget
es kribbelt ihm in den Fingern,etwas | noget etwasAkkusativ | akkusativ akk zu tun
bei ihm ist nicht anzukommen
hos ham kommer man ingen vegne
bei ihm ist nicht anzukommen
die Arbeit macht ihm Spaß
han finder glæde i (oder | ellerod ved) sit arbejde
die Arbeit macht ihm Spaß
bei ihm ist Schmalhans Küchenmeister figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
der er smalhans hos ham
bei ihm ist Schmalhans Küchenmeister figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
es fiel ihm wie Schuppen von den Augen figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
det faldt som skæl fra hans øjne
es fiel ihm wie Schuppen von den Augen figürlich, im übertragenen Sinn | i overført betydningfig
es geht ihm an den Kragen
han hænger på den
es geht ihm an den Kragen
das Geld ist bei ihm knapp
han har småt med penge
das Geld ist bei ihm knapp

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: