Polish-German translation for "siedzieć"

"siedzieć" German translation

siedzieć
<-dzę, -i, siedź!>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sitzen (namiejscownik | Lokativ lok aufcelownik | Dativ dat)
  siedzieć
  siedzieć
 • festsitzen
  siedzieć gwóźdź, śruba
  siedzieć gwóźdź, śruba
examples
 • siedzieć na krześle
  auf dem Stuhl sitzen
  siedzieć na krześle
 • siedzieć przy stole
  am Tisch sitzen
  siedzieć przy stole
 • siedzieć za biurkiem
  am Schreibtisch sitzen
  siedzieć za biurkiem
 • hide examplesshow examples
siedzieć prosto
siedzieć prosto
siedzieć twarzą do okna
mit dem Gesicht zum Fenster sitzen
siedzieć twarzą do okna
siedzieć jak na tureckim kazaniu w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
siedzieć jak na tureckim kazaniu w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
siedzieć za kółkiem wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
siedzieć za kółkiem wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
siedzieć przy barze
an der Bar sitzen
siedzieć przy barze
siedzieć na walizkach
auf gepackten Koffern sitzen
siedzieć na walizkach
siedzieć w kozie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
siedzieć w kozie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
siedzieć za stołem
siedzieć za stołem
siedzieć w kucki
siedzieć w kucki
siedzieć jak mysz pod miotłą
siedzieć na kupie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
zusammengedrängt sitzen
siedzieć na kupie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
siedzieć mocno w siodle w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
siedzieć mocno w siodle w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
siedzieć po turecku
im Schneidersitz sitzen
siedzieć po turecku
siedzieć jak trusia
ganz still dasitzen, verschüchtert dasitzen
siedzieć jak trusia
siedzieć w długach
in Schulden stecken
siedzieć w długach
siedzieć w drugim rzędzie
in der zweiten Reihe sitzen
siedzieć w drugim rzędzie
siedzieć jak na szpilkach
wie auf glühenden Kohlen sitzen
siedzieć jak na szpilkach
siedzieć jeden przy drugim
nebeneinandersitzen
siedzieć jeden przy drugim

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: