German-Dutch translation for "bekommen"

"bekommen" Dutch translation

bekommen
<bekommen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • krijgen
  bekommen
  bekommen
 • ontvangen
  bekommen Brief, Mitteilung
  bekommen Brief, Mitteilung
examples
 • zu essen/hören bekommen
  te eten/horen krijgen
  zu essen/hören bekommen
 • jemandem gut/schlecht bekommen
  iemand goed/slecht bekomen
  jemandem gut/schlecht bekommen
 • wohl bekomms!
  wel bekome het u!
  wohl bekomms!
(wieder) Oberwasser bekommen
(weer) boven komen drijven figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
(wieder) Oberwasser bekommen
einen Lachkrampf bekommen
de slappe lach krijgen
einen Lachkrampf bekommen
er hat es in die falsche Kehle bekommen
het is hem in het verkeerde keelgat geschoten figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
er hat es in die falsche Kehle bekommen
etwas | ietsetwas in den Griff bekommen
greep (oder | ofod grip) krijgen op iets figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
etwas | ietsetwas in den Griff bekommen
etwas | ietsetwas in den Griff bekommen
iets onder de knie krijgen
etwas | ietsetwas in den Griff bekommen
eine Gänsehaut bekommen
eine Gänsehaut bekommen
eins aufs Dach bekommen
op zijn kop krijgenauch | ook a. figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
eins aufs Dach bekommen
unrecht bekommen
geschenkt bekommen
geschenkt bekommen
zu Gesicht bekommen
zu Gesicht bekommen
und das hat er (auch) zu spüren bekommen!
en dat heeft hij ook gemerkt ! figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
und das hat er (auch) zu spüren bekommen!
angehängt bekommen
aan zijn broek krijgen umgangssprachlich | omgangstaalumg figurativ, in übertragenem Sinn | figuurlijkfig
angehängt bekommen
Wind bekommen von (Dativ | datief, 3e naamvaldat)
lucht krijgen van umgangssprachlich | omgangstaalumg
Wind bekommen von (Dativ | datief, 3e naamvaldat)
einen (bösen) Schrecken bekommen
(danig) schrikken
einen (bösen) Schrecken bekommen
Ärger bekommen
narigheid (oder | ofod last) krijgen
Ärger bekommen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: