German-Czech translation for "leisten"

"leisten" Czech translation

leisten

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <vy>konat
  leisten
  leisten
examples
 • sichDativ dat et leisten sich gönnen
  dopřávat <-přát>si čehooder od co
  sichDativ dat et leisten sich gönnen
 • sichDativ dat et leisten sich erlauben
  dovolovat <-lit>si co
  sichDativ dat et leisten sich erlauben
jemandem Schadenersatz leisten fürAkkusativ akk
dávat <dát>komu odškodnĕní zaAkkusativ akk
jemandem Schadenersatz leisten fürAkkusativ akk
jemandem Beistand leisten
pomáhat <-moct>komu, poskytovat <-tnout>komu pomoc
jemandem Beistand leisten
jemandem Gesellschaft leisten
být komu společníkem, dĕlat komu společnost
jemandem Gesellschaft leisten
Abbitte leisten
odprošovat <-sit>DativdatAkkusativ akk
Abbitte leisten
einen Eid leistenoder od ablegen
skládat <složit>přísahu (aufAkkusativ akk naAkkusativ akk)
einen Eid leistenoder od ablegen
Unmögliches leisten
<u>dĕlat nemožné vĕci
Unmögliches leisten
Gegenwehr leisten
stavĕt <postavit>se na odpor
Gegenwehr leisten
jemandem einen Bärendienst erweisenoder od leisten
prokazovat <-kázat>komu medvĕdí službu
jemandem einen Bärendienst erweisenoder od leisten
Hilfe leisten
poskytovat <-tnout>pomoc
Hilfe leisten
einer SacheDativ dat Vorschub leisten
připravitperfektiv pf čemu půdu
einer SacheDativ dat Vorschub leisten
Gewähr leisten fürAkkusativ akk
zaručovat <-čit>se zaAkkusativ akk
poskytovat <-tnout>záruku zaAkkusativ akk
Gewähr leisten fürAkkusativ akk
einen Meineid leisten
dopouštĕt <-pustit>se křivé přísahy
einen Meineid leisten
jemandem Ersatz leisten fürAkkusativ akk
nahrazovat <-hradit>komu co
jemandem Ersatz leisten fürAkkusativ akk
Folge leisten
vyhovovat <- vĕt>
Folge leisten

"Leisten" Czech translation

Leisten
maskulin m <-s; Leisten>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • kopytoNeutrum n
  Leisten
  Leisten
examples

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: