German-Polish translation for "führen"

"führen" Polish translation

führen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <po>prowadzić
  führen Person, Ehe, Leben, Betrieb, Geschäfte, Gespräch, Haushalt, Verhandlungen, Buch usw
  führen Person, Ehe, Leben, Betrieb, Geschäfte, Gespräch, Haushalt, Verhandlungen, Buch usw
 • oprowadzać <-dzić>(im Schloss po zamku)
  führen Touristen
  führen Touristen
 • sprawować
  führen Aufsicht
  führen Aufsicht
 • kierować (Auto autem), (Firma firmą)
  führen steuern, verantwortlich lenken
  führen steuern, verantwortlich lenken
 • mieć, posiadać
  führen Titel, Waren
  führen Titel, Waren
examples
 • jemanden anoder | albo, lub od bei der Hand führen
  prowadzić kogoś za rękę
  jemanden anoder | albo, lub od bei der Hand führen
 • jemanden, etwas führen (aus)Dativ | celownik dat
  wyprowadzać <-dzić>zGenitiv | dopełniacz gen
  jemanden, etwas führen (aus)Dativ | celownik dat
 • führen (in)Akkusativ | biernik akk
  wprowadzać <-dzić>doGenitiv | dopełniacz gen
  führen (in)Akkusativ | biernik akk
 • hide examplesshow examples
führen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • prowadzić (nach, zu doGenitiv | dopełniacz gen), (durch przez A)
  führen Weg
  führen Weg
 • przodować, prowadzić (mit 1:0 jeden do zera)
  führen in Führung liegenauch | również, też a. Sport | sportSPORT
  führen in Führung liegenauch | również, też a. Sport | sportSPORT
examples
 • zu etwas führen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  <do>prowadzić doGenitiv | dopełniacz gen
  zu etwas führen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • das führt zu nichts
  to do niczego nie doprowadzi
  das führt zu nichts
führen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
zum Altar führen
<po>prowadzić do ołtarza
zum Altar führen
sichDativ | celownik dat etwas zu Gemüte führen
<u>raczyć sięInstrumental | narzędnik inst
sichDativ | celownik dat etwas zu Gemüte führen
sie führen eine sehr harmonische Ehe
ich pożycie małżeńskie jest bardzo harmonijne
sie führen eine sehr harmonische Ehe
zu keinem Ergebnis führen
nie przynosić <-nieść>rezultatów
zu keinem Ergebnis führen
Gespräche führen (über etwas)
prowadzić rozmowyoder | albo, lub od negocjacje (oLokativ | miejscownik lok)
Gespräche führen (über etwas)
etwas im Schilde führen (gegen)
knuć coś (złego) (przeciwDativ | celownik dat)
etwas im Schilde führen (gegen)
vor Auge führen
unaoczni(a)ć
vor Auge führen
jemanden aufs Glatteis führen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
zażyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf kogoś z mańki
jemanden aufs Glatteis führen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
Krieg führen
prowadzićoder | albo, lub od toczyć wojnę (gegen przeciwkoDativ | celownik dat)
Krieg führen
an der Leine führen
prowadzić na smyczy
an der Leine führen
Regie führen (bei)
<wy>reżyserowaćAkkusativ | biernik akk
Regie führen (bei)
einen Prozess anstrengen, führen (gegen / jemanden)
wytaczać <-toczyć>, toczyć proces (przeciwkoDativ | celownik dat)
einen Prozess anstrengen, führen (gegen / jemanden)
Bücher führen
prowadzić księgi
Bücher führen
Buch führen (überAkkusativ | biernik akk)
notować (sobie)Akkusativ | biernik akk
Buch führen (überAkkusativ | biernik akk)
jemanden hinters Licht führen
jemanden hinters Licht führen
jemanden am Gängelband führen
wodzić kogoś na pasku
jemanden am Gängelband führen
die Aufsicht führen
den Haushalt führen
den Haushalt führen
jemanden in die Irre führen
jemanden in die Irre führen
das Regiment führen
das Regiment führen

"Führen" Polish translation

Führen
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • prowadzenie
  Führen einer Firma, Liste, eines Fahrzeugs usw
  Führen einer Firma, Liste, eines Fahrzeugs usw

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: