Czech-German translation for "kolem"

"kolem" German translation

kolem
<Präpositionprp>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
kolem dokola
rundherum, alles in allem
kolem dokola
hlava mi jde kolem familiär, umgangssprachlichumg
ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht
hlava mi jde kolem familiär, umgangssprachlichumg
kolem rtů mu cuká
um seine Mundwinkel zuckt es
kolem rtů mu cuká
jít kolem
mazat komu med kolem úst familiär, umgangssprachlichumg
jemandem Honig um den Mundoder od
mazat komu med kolem úst familiär, umgangssprachlichumg
(co, kolem čeho)
nacheinander besuchen Orte, Personen
(co, kolem čeho)
hnát se kolem
vorbeisausen
hnát se kolem
obtočit šálu kolem krku
obtočit šálu kolem krku
objet (co, kolem čeho)
umfahrenAkkusativ akk
objet (co, kolem čeho)
omotat si kohu kolem prstu figürlich, im übertragenen Sinnfig
jemanden um den Finger wickeln
omotat si kohu kolem prstu figürlich, im übertragenen Sinnfig

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: