Polish-German translation for "jeśli"

"jeśli" German translation

jeśli
<spójnik | Konjunktionkonj>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • wenn
  jeśli
  jeśli
examples
 • jeśli chodzi obiernik | Akkusativ akk
  wasbiernik | Akkusativ akk betrifft, wasbiernik | Akkusativ akk anbelangt
  jeśli chodzi obiernik | Akkusativ akk
 • jeśli chodzi o mnie
  was mich betrifft
  jeśli chodzi o mnie
jeśli mnie pamięć nie myli
wenn ich mich recht erinnere
jeśli mnie pamięć nie myli
jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
man muss mit den Wölfen heulen
jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
jeśli dożyję
wenn ich noch lebe
jeśli dożyję
jeśli mam być szczery, …
wenn ich ehrlich bin, …
jeśli mam być szczery, …
jeśli nic nie stanie na przeszkodzie
wenn nichts dazwischenkommt
jeśli nic nie stanie na przeszkodzie
jeśli to nie sprawi ci trudności
wenn es dir keine Umstände macht
jeśli to nie sprawi ci trudności
jeśli czegoś się dowiesz, to mi powiedz
wenn du etwas erfährst, dann sag mir Bescheid
jeśli czegoś się dowiesz, to mi powiedz
jeśli pogoda pozwoli
wenn das Wetter es zulässt
jeśli pogoda pozwoli
jeśli trzeba
wenn es sein soll, wenn es nötig ist
jeśli trzeba
jeśli się chce
wenn man will
jeśli się chce

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!