Polish-German translation for "szum"

"szum" German translation

szum
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; -y>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Rauschenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  szum fal, drzew, deszczu
  szum fal, drzew, deszczu
 • Summenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  szum wentylatora
  szum wentylatora
examples
 • szum w uszach medycyna | MedizinMED
  Ohrensausenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  szum w uszach medycyna | MedizinMED
 • szumyliczba mnoga | Plural pl technika | TechnikTECH
  Rauschenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  szumyliczba mnoga | Plural pl technika | TechnikTECH
 • narobićczasownik dokonany | perfektives Verb pf szumu wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  viel Aufhebens machen, viel Lärm machen (wokółdopełniacz | Genitiv gen umbiernik | Akkusativ akk)
  narobićczasownik dokonany | perfektives Verb pf szumu wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
wsłuchiwać się w szum morza
dem Meeresrauschen lauschen
wsłuchiwać się w szum morza

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: