Swedish-German translation for "ut������t"

"ut������t" German translation

Did you mean ut?
sig
[sɛj]reflexiv, rückbezüglich refl pr

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sich
  sig
  sig
examples
 • i och för sig
  an und für sich
  i och för sig
 • av sig själv(t)
  von selbst/selber
  av sig själv(t)
T
Substantiv, Hauptwort s, t [teː] <-:(e)t; -:n/->Neutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • T, tNeutrum, sächlich n
  T
  T
knä
[knɛː]Neutrum, sächlich n <-t; -n>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • KnieNeutrum, sächlich n
  knä
  knä
 • SchoßMaskulinum, männlich m
  knä
  knä
examples
 • sitta i knä(t) på någon
  auf jemandes Schoß sitzen
  sitta i knä(t) på någon
grand
[grand]Neutrum, sächlich n <invariabel, unveränderlichinv>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • KörnchenNeutrum, sächlich n
  grand
  grand
 • bisschen
  grand
  grand
examples
 • lite(t) grand
  ein klein bisschen (oderod wenig)
  lite(t) grand
sex
[sɛks]Numerale, Zahlwort num

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

sex
[sɛks]Neutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • SexMaskulinum, männlich m
  sex <-et; keinPlural, Mehrzahl pl>
  sex <-et; keinPlural, Mehrzahl pl>
examples
 • säker(t) sex <-et; keinPlural, Mehrzahl pl>
  Safer SexMaskulinum, männlich m
  säker(t) sex <-et; keinPlural, Mehrzahl pl>
t-sprit
[˅teːspriːt]Substantiv, Hauptwort s

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

påseende
[˅poːseːəndə]Neutrum, sächlich n <-t; keinPlural, Mehrzahl pl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • AnsichtFemininum, weiblich f
  påseende
  påseende
 • DurchsichtFemininum, weiblich f
  påseende
  påseende
examples
 • för/till påseende
  zur Ansicht
  för/till påseende
 • vid första påseende(t)
  auf den ersten Blick
  vid första påseende(t)
t-bana
[˅teːbɑːna]Substantiv, Hauptwort s

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • U-BahnFemininum, weiblich f
  t-bana
  t-bana
T-shirt
[˅tiːʃœːʈ]Substantiv, Hauptwort s <-en; -ar>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • T-ShirtNeutrum, sächlich n
  T-shirt
  T-shirt
exempel
[ɛkˈsɛmpəl]Neutrum, sächlich n <-et; exempel>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • BeispielNeutrum, sächlich n
  exempel
  MusterNeutrum, sächlich n
  exempel
  VorbildNeutrum, sächlich n
  exempel
  exempel
 • AufgabeFemininum, weiblich f
  exempel
  exempel
examples
 • till exempel (t. ex.)
  zum Beispiel (z. B.)
  till exempel (t. ex.)
 • ta någon som exempel
  sich (Dativ, 3. Falldat) ein Beispiel an jemandem nehmen
  ta någon som exempel