Polish-German translation for "znak"

"znak" German translation

znak
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; -i>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Zeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich nrównież, też | auch a. w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  znak
  znak
 • (Vor)Zeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  znak zapowiedź
  znak zapowiedź
examples
 • znak życia
  Lebenszeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  znak życia
 • ktoś nie daje znaku życia w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  bei jemandem herrscht Funkstille
  ktoś nie daje znaku życia w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
 • znak drogowy
  Verkehrszeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  znak drogowy
 • hide examplesshow examples
znakrodzaj męski | Maskulinum m identyfikacyjny
Kennzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m identyfikacyjny
znakrodzaj męski | Maskulinum m firmowy
Warenzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m firmowy
stawiać znak równości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
gleichsetzen (międzynarzędnik | Instrumental inst mitcelownik | Dativ dat)
stawiać znak równości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
znakrodzaj męski | Maskulinum m wodny
Wasserzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m wodny
na znak protestu
aus Protest
na znak protestu
znakrodzaj męski | Maskulinum m handlowy prawnie zastrzeżony prawo, prawniczy | Recht(ssprache)JUR
gesetzlich geschütztes Warenzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m handlowy prawnie zastrzeżony prawo, prawniczy | Recht(ssprache)JUR
znakrodzaj męski | Maskulinum m jakości
Gütesiegelrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m jakości
znakrodzaj męski | Maskulinum m zodiaku
Tierkreiszeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
Sternzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m zodiaku
znakrodzaj męski | Maskulinum m równości matematyka | MathematikMAT
Gleichheitszeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m równości matematyka | MathematikMAT
znakrodzaj męski | Maskulinum m przestankowy językoznawstwo | SprachwissenschaftJĘZ
Satzzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
Interpunktionszeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m przestankowy językoznawstwo | SprachwissenschaftJĘZ
znakrodzaj męski | Maskulinum m towarowy
Warenzeichenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
znakrodzaj męski | Maskulinum m towarowy
znakrodzaj męski | Maskulinum m dzielenia matematyka | MathematikMAT
Bruchstrichrodzaj męski | Maskulinum m
znakrodzaj męski | Maskulinum m dzielenia matematyka | MathematikMAT
znakrodzaj męski | Maskulinum m umowny
Symbolrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
Konventionrodzaj żeński | Femininum f
znakrodzaj męski | Maskulinum m umowny
zły znakrodzaj męski | Maskulinum m
böses Omenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
zły znakrodzaj męski | Maskulinum m

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: