Polish-German translation for "wstrz��s"

"wstrz��s" German translation

prasować
(u- <-uję>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • technika | TechnikTECH
  technika | TechnikTECH
toples
wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

trolley
rodzaj męski | Maskulinum m <nieodmienny | unveränderlichunv; -s>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Trolleyrodzaj męski | Maskulinum m
  trolley
  trolley
kroić
(po- <-ję, krój!>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
cementować
(za- <-uję>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
kwitować
(po- <-uję>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • narzędnik | Instrumental inst
  quittieren, reagieren (mitcelownik | Dativ dat)
  narzędnik | Instrumental inst
s.
Abkürzung | skrót abk (= sieh[e]!)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • patrz!
  s.
  s.
s.
(= strona)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • S. (Seite)
  s.
  s.
plamić
(za- <-ię; biernik | Akkusativakk>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • einen Fleck machen (aufcelownik | Dativ dat)
  plamić
  befleckenbiernik | Akkusativ akk
  plamić
  plamić
examples
 • plamić sięnarzędnik | Instrumental inst
  sich beflecken (mitcelownik | Dativ dat)
  plamić sięnarzędnik | Instrumental inst
 • plamić sięnarzędnik | Instrumental inst
  sich einen Fleck machen
  plamić sięnarzędnik | Instrumental inst
 • plamić sięnarzędnik | Instrumental inst obrus
  Flecken bekommen (voncelownik | Dativ dat)
  plamić sięnarzędnik | Instrumental inst obrus
 • hide examplesshow examples