German-Danish translation for "fertig"

"fertig" Danish translation

Achtung, fertig, los!
fix und fertig familiär, umgangssprachlich | dagligdags talesprogumg
færdig, ganske udmattet
fix und fertig familiär, umgangssprachlich | dagligdags talesprogumg
das bringe ich nicht fertig!
det kan jeg ikke nænne (oder | ellerod få mig selv til)
das bringe ich nicht fertig!
halb fertig
halvfærdig
halb fertig
etwas | nogetetwasAkkusativ | akkusativ akk fertig bekommen
få noget færdig
etwas | nogetetwasAkkusativ | akkusativ akk fertig bekommen
das Essen ist fertig
maden er færdig, der er serveret
das Essen ist fertig

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: