Polish-German translation for "ha������as"

"ha������as" German translation

Did you mean al., haj, hak or ASP?
ha
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • ha!
  ha!
  ha!
karo
rodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <-a>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Karorodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  karo
  Ecksteinrodzaj męski | Maskulinum m
  karo
  karo
examples
 • asrodzaj męski | Maskulinum m karo
  Karoassrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  asrodzaj męski | Maskulinum m karo
trefl
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -e>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Treffrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  trefl w kartach
  Kreuzrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  trefl w kartach
  trefl w kartach
examples
 • asrodzaj męski | Maskulinum m trefl
  Kreuzassrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  asrodzaj męski | Maskulinum m trefl
kier
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -y>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Herzrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  kier w kartach
  kier w kartach
examples
 • asrodzaj męski | Maskulinum m kier
  Herzassrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  asrodzaj męski | Maskulinum m kier
as
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -y>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Assrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich nrównież, też | auch a. w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  as
  as
examples
 • as karo
  Karoassrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  as karo
As
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-ses; -se>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • As → see „Ass
  As → see „Ass
ha
Abkürzung | skrót abk (= Hektar)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

pik
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -i>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Pikrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  pik w kartach
  pik w kartach
examples
 • wyjśćczasownik dokonany | perfektives Verb pf w piki
  Pik spielen
  wyjśćczasownik dokonany | perfektives Verb pf w piki
 • asrodzaj męski | Maskulinum m pik
  Pik-Asrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  asrodzaj męski | Maskulinum m pik