Swedish-German translation for "t��nkespr��k"

"t��nkespr��k" German translation

Did you mean k-pist, t-sprit or t-bana?
sig
[sɛj]reflexiv, rückbezüglich refl pr

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sich
  sig
  sig
examples
 • i och för sig
  an und für sich
  i och för sig
 • av sig själv(t)
  von selbst/selber
  av sig själv(t)
T
Substantiv, Hauptwort s, t [teː] <-:(e)t; -:n/->Neutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • T, tNeutrum, sächlich n
  T
  T
K
Substantiv, Hauptwort s, k [koː] <-:(e)t; -:n/->Neutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • K, kNeutrum, sächlich n
  K
  K
T
, tNeutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • T, tNeutrum, sächlich n
  T
  T
chic
[ʃik]Adjektiv, Eigenschaftswort adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

K
, kNeutrum, sächlich n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • K, kNeutrum, sächlich n
  K
  K
knä
[knɛː]Neutrum, sächlich n <-t; -n>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • KnieNeutrum, sächlich n
  knä
  knä
 • SchoßMaskulinum, männlich m
  knä
  knä
examples
 • sitta i knä(t) på någon
  auf jemandes Schoß sitzen
  sitta i knä(t) på någon
glansis
Substantiv, Hauptwort s

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • GlatteisNeutrum, sächlich n
  glans(k)is
  glans(k)is
zz.
Abkürzung abk (= zurzeit)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

übernächtig
Adjektiv, Eigenschaftswort adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • utvakad
  übernächtig(t)
  übernächtig(t)