Polish-German translation for "zez"

"zez" German translation

zez
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; tylko liczba pojedyncza | ohne Pluralbpl> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Silberblickrodzaj męski | Maskulinum m
  zez
  Schielenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  zez
  zez
examples
 • mieć zeza
 • patrzeć zezem (nabiernik | Akkusativ akk) w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  scheelalbo, lub | oder od schief ansehenbiernik | Akkusativ akk
  patrzeć zezem (nabiernik | Akkusativ akk) w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: