Czech-German translation for "seskupen������"

"seskupen������" German translation

seskupení
Neutrum n

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)