Slovak-German translation for "tabu������ka"

"tabu������ka" German translation

Did you mean kat, ku, kam, kaz or k?
dnu
Adverb adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

au-pair
feminin f

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • Au-pair-(Mädchen)Neutrum n
    au-pair(ka)
    au-pair(ka)