Polish-German translation for "wra������enie"

"wra������enie" German translation

Did you mean wraz, wrak, wara or W-wa?
nieustraszony
<-enie>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

niezauważony
<-enie>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

włosień
rodzaj męski | Maskulinum m <-enia, -śnia; -enie, -śnie>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • Trichinerodzaj żeński | Femininum f
    włosień zoologia | ZoologieZOOL
    włosień zoologia | ZoologieZOOL