Polish-German translation for "z��o��ony"

"z��o��ony" German translation

Did you mean one or z-ca?
o
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • o
  o
  o
examples
 • o ja!, o doch!
  o tak!
  o ja!, o doch!
grabić
(za- <-ię>)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • harken
  grabić działkę
  grabić działkę
examples
 • liście
  zusammenkehren, harken
  liście
 • siano
  zusammenrechen
  siano
 • łupić
  (be)rauben, (aus)plündern
  łupić
a
, A [ɑː]Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-[s]; -[s]>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • a
  a
  a
examples
weh
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • o weh!
  Boże!, mój Boże!
  o weh!
o
wykrzyknik | Interjektion int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
o
przyimek | Präposition präp <biernik | Akkusativakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • umbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • gegenbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o miejscownik | Lokativlok
  o miejscownik | Lokativlok
 • voncelownik | Dativ dat
  o
  o
examples
z
przyimek | Präposition präp <dopełniacz | Genitivgen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • aus, voncelownik | Dativ dat
  z
  z
 • vorcelownik | Dativ dat
  z
  z
 • mitcelownik | Dativ dat
  z narzędnik | Instrumentalinst
  z narzędnik | Instrumentalinst
 • etwa, an
  z partikel około
  z partikel około
examples
 • z Polski
  aus Polen
  z Polski
 • z Berlina
  aus Berlin
  z Berlina
 • z domu
  aus dem Haus
  z domu
 • hide examplesshow examples
O
Abkürzung | skrót abk (= Osten)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

Ginko
Maskulinum | rodzaj męski m <-s; -s>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • miłorząb
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
nim
zaimek | Pronomen pronrodzaj męski | Maskulinum m,rodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok; zaimek | Pronomenpronliczba mnoga | Plural plcelownik | Dativ dat>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • z nim
  mit ihm
  z nim
 • o nim
  über ihn
  o nim